Uitleg project

Haringvliet onderwater is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Stichting RAVON en Stichting Anemoon dat is opgericht om het onderwaterleven in het Haringvliet te monitoren. Dit is nodig omdat in 2018 de Haringvlietsluizen op een kier gezet zijn (het zogenaamde "Kierbesluit"). Het doel van het Kierbesluit is meer vissen de gelegenheid te geven om de paaigronden bovenstrooms te bereiken. Dit zorgt voor een bredere biodiversiteit in onder andere het Haringvliet. De monitor duiken worden uitgevoerd door burgerwetenschappers die tijdens hun duiken letten op de onderwater flora en fauna. Hun bevindingen worden gedeeld met zowel Stichting Ravon als met Stichting Anemoon. Daarnaast wordt er samengewerkt met diverse overheidsinstellingen, zoals gemeenten en Rijkswaterstaat. [calendar id="359"]

Projecten

Er worden monitor duiken uitgevoerd in zowel het Haringvliet als op de Schelpdierbank voor de Brouwersdam.
Monitor locaties
Adoptie teams
NOB
NOB

Nederlandse Onderwatersport Bond

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) is dé organisatie voor iedereen die zich wil verdiepen in de Nederlandse onderwaterwereld. We brengen duikers met elkaar in contact en zorgen ervoor dat ze elkaar inspireren en enthousiasmeren.

Stichting Ravon
Stichting Ravon

Voor opdrachtgevers geeft RAVON advies, voorlichting en voert onderzoek uit voor koudbloedige gewervelden (reptielen, amfibieën en vissen). Daarnaast verzamelt RAVON verspreidingsgegevens en zijn we verantwoordelijk voor de organisatie van landelijke meetnetten en het verspreidingsonderzoek, waarbij enkele duizenden vrijwilligers betrokken zijn. Het landelijk bureau van RAVON werkt vanuit de vestigingen in Nijmegen en Amsterdam. Sinds juni 2012 heeft RAVON ook alle werkzaamheden van het Landelijk Bureau van FLORON onder haar hoede genomen. Het FLORON advies- en projectenwerk werd overgenomen, de vrijwilligersactiviteiten zijn ondergebracht bij de Stichting FLORON.

Stichting Anemoon
Stichting Anemoon

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) is dé organisatie voor duikers, strandwaarnemers en andere vrijwilligers die onderzoek doen aan mariene flora en fauna en land- en zoetwaterweekdieren. Binnen monitoring-  en atlasprojecten wordt  door honderden vrijwilligers informatie verkregen over populatie-veranderingen en over verspreiding van dieren en wieren. Deze informatie wordt gebruikt voor natuurbeheer, -beleid en bescherming.

X